Abone olduğumuz veritabanlarına Abone Olunan Veritabanları sayfamızdan ve COVID-19 Açık Erişim Kaynakları, Lebib Yalkın MevBank, Legaling, LİBDİS, Turcademy, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

BAĞIŞ SÜRECİ


Ufuk Üniversitesi Kütüphanelerinin Bağış Süreci

Ufuk Üniversitesi Kütüphaneleri, üniversitenin eğitim-öğretimini desteklemek ve araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koleksiyon geliştirme sürecinde bağış yayınları da kabul etmektedir.

1.Kütüphanelerimize Bağış Yoluyla Gelen Basılı ve Görsel İşitsel Yayınlar

Kütüphane koleksiyonumuza katılacak bağışlar; Ufuk Üniversitesi akademik personelinin kişisel bağışları, Fakülte Sekreterliklerinden gelen yayınlar, Genel Evrak Biriminden gelen yayınlar ve Üniversitemizle bağlantısı olan kişi ve/veya kurumların gönderdiği yayınlardan oluşur. Bu yayınlar Ayıklama Komisyonu (Müdürlük tarafından görevlendirilen 3 kişi) tarafından değerlendirilir.

2.Bağış Yoluyla Gelen Yayınların Teslim Alınması

Bağışlanmak istenilen yayınlar “Bağış Kabul Formu” ile teslim alınır. (Form Ek.1 de yer alır.) Koşulların uygun olması halinde bağışçının bulunduğu ortamda yayın listesiyle “Bağış Kabul Formu” doldurularak taraflarca imzalanır.

Koşulların uygun olmadığında ise (yayınların önceden kutulanmış olması, farklı şehirde olması, bağışçının süre kısıtının olması vb.) kütüphaneye getirilen bağış yayınlar “Bağış Kabul Formu” ile birlikte listelenerek bağışçının imzasına sunulur.

Üniversitemiz Genel Evrak Biriminden gelen yayınlar (kitap, dergi, broşür, firma tanıtım bülteni, gazete vb.) için “Bağış Kabul Formu” doldurulmaz.

3.Bağış Yoluyla Gelen Basılı ve Görsel İşitsel Yayınların Ayıklama Kriterleri
3.1 Koleksiyonumuza Dahil Edilecek Yayınların Seçimine İlişkin Kriterler
  1. Üniversitemizin eğitim, öğretim programlarına uygun yayınlar,
  2. Üniversitemizin araştırmalarına sosyal ve kültürel açıdan destekleyen yayınlar,
  3. Nadir eser niteliği taşıyan yayınlar,
  4. Kütüphaneye bağış yoluyla gelen yayınların kütüphanede olup olmadığı varsa kaç kopya olduğu kontrol edilir. Kütüphane koleksiyonunda aynı yayından en fazla 2 adet olması şartı aranır. Ancak ders kitapları veya yardımcısı niteliği taşıyan yayınlar 2 kopyadan fazla olabilir.
  5. Sosyal Bilimlerde yayın yılı 20 yıldan eski olmayan, edebi eser niteliği taşıyan yayınlar,
  6. Fen Bilimlerinde yayın yılı 10 yıldan eski olmayan, güncelliği devam eden yayınlar,
  7. Süreli yayınlarda ve çok ciltli eserlerde bütünlük oluşturan yayınlar,

Bağış Süreci ile ilgili daha detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!

Ek 1: Bağış Yayın Kabul Formu 

  •  


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama