Abone olduğumuz veritabanlarına Abone Olunan Veritabanları sayfamızdan ve COVID-19 Açık Erişim Kaynakları, Lebib Yalkın MevBank, Legaling, LİBDİS, Turcademy, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ


Öğretim üyelerinin ihtiyaç duyduğu yayınlar, kütüphane koleksiyonunda yer almıyorsa, diğer üniversite kütüphanelerinden “Kütüphanelerarası Ödünç Verme” hizmetiyle sağlanabilir. Bunun için:

  • Öğretim Üyesi yayın isteğini sorumlu kütüphaneciye iletir.
  • İstenilen yayının hangi kütüphanede olduğu katalog taraması yapılarak araştırılır.
  • Kütüphaneci yayınla ilgili bilgileri Öğretim Üyesine iletir.
  • Kütüphaneci, KİTS ( Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla yayın sağlayan kütüphane ve istenilen yayın bilgilerini doldurarak yayın talebinde bulunur.
  • Öğretim Üyesi onaylanan yayın isteğini, kütüphaneye giderek veya kargo yoluyla alabilir.
  • Öğretim Üyesine istediği yayının kütüphaneye kargo ile geldiği bilgisi telefon ya da e-posta ile haber verilir.
  • Eğer Öğretim Üyesi yayını kütüphaneye giderek elden teslim aldıysa kütüphaneciye bilgi vermesi gerekmektedir.
  • Ödünç alma süresi, yayın sayısı ve uzatma işlemleri yayın sağlayan kütüphanenin politikasına bağlıdır.
  • Kargo ve kitap geciktirme cezai sorumluluğu Öğretim Üyesine aittir.

 


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama