Abone olduğumuz veritabanlarına Abone Olunan Veritabanları sayfamızdan ve COVID-19 Açık Erişim Kaynakları, Lebib Yalkın MevBank, Legaling, LİBDİS, Turcademy, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

AKADEMİK PERSONEL


 • Ufuk Üniversitesi Akademik personeli kütüphanemizden yararlanabilir.
 • Üniversite kimliği olmayan akademik personel, Bölüm Başkanlığı’ndan yazılı belge getirerek kütüphaneden yararlanabilir.
 • Ödünç alma ve uzatma işlemleri sırasında  kimlik kartlarının gösterilmesi gerekmektedir.
 • Kullanıcılar yalnız kendi kimliği ile  ödünç ve uzatma işlemi yapabilir.
 • Referans kitapları (Ansiklopedi, Sözlük, Kanun vb.)  3 gün süre ile ödünç verilir.
 • Akademik personele 30 gün süre ile 10 kitap ödünç verilir.
 • Ödünç alınan materyallerin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;
  • Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından kütüphane personeline bildirilir.
  • Kaybettiği veya hasar verdiği materyalin aynısını temin etmesi ya da ücretini ödemesi gerekmektedir.
  • Kullanıcı materyalin iade etme süresini geciktirdiği taktirde, her 1 gün için 0,25 TL para cezası uygulanır.

EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama