TUBİTAK (COVID-19 Açık Erişim Kaynakları), AkademikSunum, ANKOS (COVID-19 Açık Erişim Kaynakları), Asos İndex, BMJ Best Practice, BMJ Learning, Complete Anatomy 2021, DataTurkey, De Gruyter, Elsevier Ders Kitapları, Enago Learn, HiperKitap, HukukTürk, IOP Publishing, JSTOR, Lexis-Nexis Covid Tracker, PressReader, Project Muse, ProQuest Coronavirus Research Database, ProQuest Research Companion, Sayısal Kitap, PubMed COVID-19, Taylor & Francis, Wiley Online, COVID-19 Araştırma Kaynakları, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Teknik Hizmetler


Teknik hizmetler, kütüphane koleksiyonunun seçim aşamasından araştırmacılara sunulmasına kadar geçen işlemleri kapsamaktadır. Bu işlemler;

  • Seçim ve Sağlama

Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyen, araştırmacılarının bilgi ihtiyaçlarını karşılayan ve kütüphane koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde gereksinim duyulan tüm bilgi kaynaklarının satın alma, bağış ve/veya değişim yolu ile koleksiyona kazandırılmasıdır.

Bağış yoluyla kütüphaneye kazandırılan kitaplar, bağış politikası kapsamında değerlendirilir. Kitap bağışlayan kişi ve/veya kurumlara teşekkür yazısı gönderilir.

Araştırmacılar, kütüphane web sayfasında “Formlar” başlığı altında yer alan “Kitap İstek Formu” nu doldurarak yayın talebinde bulunabilirler.

  • Kataloglama ve Sınıflama

Kütüphaneye sağlanan tüm kaynakların, Anglo – American Cataloguing Rules 2 (AACR2)’e göre kataloglama ve Library of Congress ( LC ) Sınıflama Sistemi’ne uygun bir şekilde sınıflandırma sürecini kapsar. Kataloglama ve sınıflandırılması yapılan kaynaklara, etiketleme ve RFID güvenlik bandı işlemleri de uygulanarak LIBRID Otomasyon Sistemi’ne kaydedilir. Kaynaklar açık raf sistemi ile araştırmacılara sunulur.

  • Süreli yayınlar

Araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde süreli yayın koleksiyonu oluşturulur. Süreli yayın koleksiyonu da satın alma, bağış ve/veya değişim yolu ile sağlanır. Süreli yayın koleksiyonu gerekli kataloglama-sınıflama ve RFID güvenlik bandı işlemlerinden geçirilip otomasyon sistemine kaydedilir. Koleksiyonun düzenli olarak takibi ve kontrolü yapılır.


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama