Abone olduğumuz veritabanlarına Abone Olunan Veritabanları sayfamızdan ve COVID-19 Açık Erişim Kaynakları, Lebib Yalkın MevBank, Legaling, LİBDİS, Turcademy, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

ÖDÜNÇ VERME


 • Üniversitemiz akademik personeli, idari personeli ve öğrencileri kimlik kartları ile gelerek kütüphanemizden faydalanabilirler.
 • Üniversite mensubu olmayan araştırmacılara kütüphanemiz hizmet vermemektedir.
 • Ödünç alma ve süre uzatma işlemleri için kimlik kartlarının gösterilmesi gerekmektedir.

Materyal Ödünç Verme Kuralları

 • Akademik personele 30 gün süre ile 10 kitap verilir.
 • İdari personel / Lisans – Ön Lisans – Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerine 15 gün süre ile 5 kitap ödünç verilir.
 • Referans kitapları (Sözlük, Kanun, Ansiklopedi, vs.) 5 gün süre ile ödünç verilir.
 • Ödünç alınan materyallerin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;
  • Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından kütüphane personeline bildirilir.
  • Kaybettiği veya hasar verdiği materyalin aynısını temin etmesi ya da ücretini ödemesi gerekmektedir.
  • Kullanıcı materyalin iade etme süresini geciktirdiği taktirde, her 1 gün için 0,50 TL para cezası uygulanır.


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama