TUBİTAK (COVID-19 Açık Erişim Kaynakları), AkademikSunum, ANKOS (COVID-19 Açık Erişim Kaynakları), Asos İndex, BMJ Best Practice, BMJ Learning, Complete Anatomy 2021, DataTurkey, De Gruyter, Elsevier Ders Kitapları, Enago Learn, HiperKitap, HukukTürk, IOP Publishing, JSTOR, Lexis-Nexis Covid Tracker, PressReader, Project Muse, ProQuest Coronavirus Research Database, ProQuest Research Companion, Sayısal Kitap, PubMed COVID-19, Taylor & Francis, Wiley Online, COVID-19 Araştırma Kaynakları, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Ödünç Verme


 • Üniversitemiz akademik personeli, idari personeli ve öğrencileri kimlik kartları ile gelerek kütüphanemizden faydalanabilirler.
 • Üniversite mensubu olmayan araştırmacılara kütüphanemiz hizmet vermemektedir.
 • Ödünç alma ve süre uzatma işlemleri için kimlik kartlarının gösterilmesi gerekmektedir.

Materyal Ödünç Verme Kuralları

 • Akademik personele 30 gün süre ile 10 kitap verilir.
 • İdari personel / Lisans – Ön Lisans – Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerine 15 gün süre ile 5 kitap ödünç verilir.
 • Referans kitapları (Sözlük, Kanun, Ansiklopedi, vs.) 3 gün süre ile ödünç verilir.
 • Ödünç alınan her materyal için 1 defaya mahsus uzatma işlemi uygulanır. Kitap Süresi Uzatma işlemi için tıklayınız. Kullanıcı adı Tc kimlik numarası ilk şifreniz ise 12345’tir.
 • Ödünç alınan materyallerin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;
  • Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından kütüphane personeline bildirilir.
  • Kaybettiği veya hasar verdiği materyalin aynısını temin etmesi ya da ücretini ödemesi gerekmektedir.
  • Kullanıcı materyalin iade etme süresini geciktirdiği taktirde, her 1 gün için 0,25 TL para cezası uygulanır.


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama