Abone olduğumuz veritabanlarına Abone Olunan Veritabanları sayfamızdan ve COVID-19 Açık Erişim Kaynakları, Lebib Yalkın MevBank, Legaling, LİBDİS, Turcademy, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

İNTİHAL VERİ TABANLARI


Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. Sisteme kurumsal e-posta adresiniz ile kayıt yaptırdıktan sonra kütüphaneci onayı alarak kullanıma başlayabilirsiniz.  

iThenticate üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır; öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.

iThenticate programını kullanmak isteyen Dr. ve ve daha üst dereceye sahip akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için kutuphane@ufuk.edu.tr adresine “ithenticate kullanıcı bilgilerimin oluşturulmasını istiyorum” şeklinde kurumsal mail adreslerinden mail atmaları gerekmektedir.

Turnitin programını kullanmak isteyen akademisyenlerimizin erişim tanımlamalarının yapılması için kutuphane@ufuk.edu.tr adresine “Turnitin kullanıcı bilgilerimin oluşturulmasını istiyorum” şeklinde kurumsal mail adreslerinden mail atmaları gerekmektedir.


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama