TUBİTAK (COVID-19 Açık Erişim Kaynakları), AkademikSunum, ANKOS (COVID-19 Açık Erişim Kaynakları), Asos İndex, BMJ Best Practice, BMJ Learning, Complete Anatomy 2021, DataTurkey, De Gruyter, Elsevier Ders Kitapları, Enago Learn, HiperKitap, HukukTürk, IOP Publishing, JSTOR, Lexis-Nexis Covid Tracker, PressReader, Project Muse, ProQuest Coronavirus Research Database, ProQuest Research Companion, Sayısal Kitap, PubMed COVID-19, Taylor & Francis, Wiley Online, COVID-19 Araştırma Kaynakları, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Deneme Veritabanları


KÜTÜPHANE DENEME VERİTABANLARI

  • Legal Online( Legal Yayıncılık tarafından bugüne kadar hukuk alanında yayınlanmış dergi ve elektronik kitaplara tam metin erişim sağlar. Legal Online içerisindeki “Online Kütüphane” ve “Legalbank” veri tabanlarında; hukuk kitapları ve dergileri, makaleler, içtihatlar, mevzuatlar, dilekçe ve belgeler, sapeler, farklı uzmanlık mevzuatı ve içtihat paketleri ve hukuki bilgiler yer alır.)
  • Complete Anatomy 2021 → (Vücuttaki tüm sistemlerin tamamının 3-D olarak görselleştirilerek detaylı olarak sunulduğu anatomik bir porttur. Veri tabanı 28.03.2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • Criminal Justice Abstracts with Full Text→ (Criminal Justice Abstracts with Full Text, ceza hukuku ve kriminoloji araştırmaları için hazırlanmış alanında otorite bir tam metin veri tabanıdır. Veritabanı 31.05.2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • EBSCO eBook Academic Collection→ (EBSCO eBook Academic Collection Veritabanı işletmeden fen bilimlerine, mühendislikten beşeri bilimleri kapsayan  202.000’den fazla e-kitaba erşim sağlamaktadır.Veritabanı 31.05.2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • Education Source→ (Education Source veritabanı, Eğitim konularını kapsamaktadır.  2,850’den fazla akademik dergi indeksi ve özeti ile 1,800’den fazla dergi, 550’den fazla kitap, monograf ve bildirileri içermektedir.Veritabanı 31.05.2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • HeinOnline→ ( Amerikan hukuk sistemine ilişkin dergilerde yer alan makalelere tam metin erişim sağlar. Ayrıca Amerika dışında Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da basılan dergiler de yer alır. Bu veritabanında yer alan temel koleksiyonlar; Hukuk Dergileri Koleksiyonu, Federal Mahkeme Kayıtları, Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler, Yüksek Mahkeme Kararlarıdır. Veritabanı 25.03.2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)

  • HukukTürk → (TC Mevzuatı, Veritabanı Kanun maddeleri, tasnifli İçtihatlarını içeren hukuk veritabanıdır.)

  • Karger Journals → (Tıp ve ilgili alanlarda yayınlanan bilimsel dergilere tam metin erişim sağlar. Veritabanı 15.04.2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • Oxford Research Encyclopedias  → (Afrika tarihi, Asya tarihi, İş ve yönetim, Ekonomi ve finans, Küresel toplum, Doğal afet bilimi, Nörobilim, Gezegen bilimi hakkında tam metin makalelere erişim sağlar.)
  • Rosetta Stone→ (Rosetta Stone,30 dilde konuşma, yazma, okuma ve anlama yeteneklerini temel nitelikte sunan dil öğrenme programıdır. Ayrıca dil bilgisi, kelime bilgisi ve telaffuz desteklidir. Veritabanı 31.05.2021 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır)

COVID-19 Kaynakları


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama