Abone olduğumuz veritabanlarına Abone Olunan Veritabanları sayfamızdan ve COVID-19 Açık Erişim Kaynakları, Lebib Yalkın MevBank, Legaling, LİBDİS, Turcademy, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

MİSYON – VİZYON


Misyon

Üniversitenin eğitim-öğretimini desteklemekle birlikte kullanıcılarının akademik bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda:

* Kütüphane koleksiyonumuz hakkında kullanıcılarımızı bilgilendirmek ve ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarını sağlamak,

* Basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonundan araştırmacıların en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli ortamları hazırlamak,

* Kütüphane koleksiyonlarını ve kaynaklarını en iyi koşullarda koruyarak muhafaza etmek,

* Bilimsel araştırmaların gelişmesini desteklemek için, gerekli tüm iletişim ve işbirliğini sağlamak,

* Gelişen yeni kütüphane anlayışı doğrultusunda gerekli donanım, beceri ve uzmanlığa sahip, enformasyon okuryazarı personeller ile hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Vizyon

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ışığında, bilimsel araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyen kaliteli kütüphane vizyonumuz;

* Araştırmacıların ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli ve güncel koleksiyona sahip olmak,

* Yenilikçi ve gelişen teknolojiyle beraber ilerleyen, değişime açık kütüphane hizmetlerini sunmak,

* Kullanıcılarının ihtiyaçlarının farkında olan ve kendini sürekli geliştiren,

* Teknolojik gelişmeleri takip ederek sahip olduğu koleksiyonun doğru, sistematik erişilebilir olmasını sağlamak,

* Bilgi kaynaklarına erişimin kolay ve hızlı olması için yenilikçi çalışmalar yapmaktır.


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama