Abone olduğumuz veritabanlarına Abone Olunan Veritabanları sayfamızdan ve COVID-19 Açık Erişim Kaynakları, Lebib Yalkın MevBank, Legaling, LİBDİS, Turcademy, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI


Abone Olunan Veri Tabanları

Legal Online, Legal Yayıncılık tarafından bugüne kadar hukuk alanında yayınlanmış dergi ve elektronik kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır. Legal Online içerisindeki “Online Kütüphane” ve “Legalbank” veri tabanlarında; hukuk kitapları ve dergileri, makaleler, içtihatlar, mevzuatlar, dilekçe ve belgeler, gerekçeler, farklı uzmanlık alanlarında mevzuat ve içtihat paketleri ve hukuki bilgiler yer almaktadır.

Erişim İçin Tıklayınız.

TUBİTAK EKUAL Kapsamında Abone Olunan Veri Tabanları

Sosyal ve beşeri bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat gibi farklı disiplinlerdeki dergilere tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Sosyal ve beşeri bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat gibi farklı disiplinlerdeki dergilere tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Sosyal ve beşeri bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat gibi farklı disiplinlerdeki dergilere tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Sosyal ve beşeri bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat gibi farklı disiplinlerdeki dergilere tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Yaşam bilimleri, çevre mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, ekonomi, endüstri mühendisliği, finans, iletişim ve bilgi teknolojileri konularında 1913-1983 yıllarında yayınlanmış olan 2000’den fazla yayın indekslenmektedir.

Erişim İçin Tıklayınız.

1913-1983 yılları arasında uygulamalı bilimler ve teknoloji alanında yapılan araştırmalara ışık tutan önemli bir referans aracıdır. 1400’den fazla süreli yayında ki 3 milyonun üzerinde makalenin bibliyografik bilgilerine erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Sanat literatürünün kaydını tutan bir arşiv dizinidir. 

Erişim İçin Tıklayınız.

British Medical Association tarafından yayınlanan dergilere tam metin erişim imkanı verir.

Erişim İçin Tıklayınız.

İşletme ve ekonomi alanındaki teknolojik ilerlemelerden, pazarlama stratejilerinin başarı ve başarısızlığına, uluslararası para fonunun ortaya çıkışına kadar olan tarihsel süreçleri içeren kaynaklar yer almaktadır. 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergilerin indekslerine erişim sağlamaktadır.

Erişimi İçin Tıklayınız.

İktisadi ve idari bilimler, pazarlama, yönetim, muhasebe, finans ve ekonomi alanındaki dünyanın en kapsamlı hakemli tam metin dergi erişimi sunar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan tam metin bilimsel dergilere erişim sağlayan bir araştırma veri tabanıdır. Tarih, işletme, hukuk gibi alanlarda, birçok farklı dilde konuyu kapsamaktadır.

Erişim İçin Tıklayınız.

TUBİTAK-Ulakbim’in oluşturduğu bu platform, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, mühendislik ve temel bilimler, yaşam bilimleri, sağlık bilimleri ve spor bilimleri alanlarında Türkiye’de yayınlanan akademik dergilere ücretsiz erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Dünyanın en güncel ve kapsamlı kanıta dayalı klinik referans aracıdır. Doktorlar, tıp öğrencileri ve diğer sağlık profesyonellerine 2000’e yakın hastalık hakkında sentezlenmiş bilgi sunar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Tüm bilimsel disiplinleri kapsayan ve kapsamı sürekli genişleyen bir e-kitap veritabanıdır. Kitapların tamamını indirmek için ebrary platformu üzerinden kurumsal mail adresiniz ile ücretsiz olarak hesap oluşturmanız ve dizüstü ya da masaüstü bilgisayarınıza Adobe Digital Edition yüklemeniz gerekmektedir.

Kitapları mobil cihazlarınızdan görüntülemek için ise yine platform üzerinden kurumsal mail adresiniz ile ücretsiz olarak hesap oluşturulması ve de uygulama marketlerinden ücretsiz olarak Adobe Digital Edition indirilmesi gerekmektedir.

Üyelik İçin Tıklayınız.

Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Erişim İçin Tıklayınız.

Toplamda 26 farklı veri tabanından oluşan bu koleksiyon, dergilere ek olarak eKitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri ve raporlar gibi daha birçok doküman türünü tam metin olarak sunmaktadır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Eğitim, kütüphanecilik, literatür standartları, din eğitimi, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, ortaöğretim, uzaktan eğitim, sürekli eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim vb. konularda birçok yayını indeks girişi yapan ve binlerce kayıt sunan bibliyografik veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Yönetim bilimleri, işletme, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, mühendislik ve kütüphanecilik alanlarında tam metin kaynaklara erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

ERIC, eğitim bilimleri alanında temel danışma kaynağıdır. Bu veritabanı, “Current Index of Journals in Education” ve “Resources in Education Index” içerisinde yer alan dergilere bibliyografik erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

1750’den önce Avrupa’da Amerika’da ki Britanyalılar, ticaret, ticari keşifler, korsanlar, dinler ve inançlar, köle ticareti ve daha birçok konu hakkında yazılan basılı kayıtları (el yazması, kitap vb.) sunar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Sosyal ve beşeri bilimler, toplum, ahlak vb. konularda 1907-1984 yıllarına ait dergilere, alıntılara, kitap eleştirilerine erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Tarım, ekoloji, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, desteklenebilir tarım, geri dönüşüm gibi konu alanlarında tam metin makalelere ve bibliyografik kayıtlara erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Mühendislik, uygulama bilimleri ve teknoloji alanlarında kitap, dergi, konferans bildirisi ve standartlara tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. Sisteme kurumsal e-posta adresiniz ile kayıt yaptırdıktan sonra kütüphaneci onayı alarak kullanıma başlayabilirsiniz.  

iThenticate üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır; öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır.

iThenticate programını kullanmak isteyen Dr. ve ve daha üst dereceye sahip akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için kutuphane@ufuk.edu.tr adresine “ithenticate kullanıcı bilgilerimin oluşturulmasını istiyorum” şeklinde kurumsal mail adreslerinden mail atmaları gerekmektedir.

Hukuk, tarih, sanat, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, dil, edebiyat, uluslararası ilişkiler ve politika başta olmak üzere farklı disiplinde yayınlanmış dergilerdeki makalelere tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Kütüphanecilik, bibliyografya, bilgi yönetimi, bibliyometri vb. konularında kitap, dergi, tutanak ve araştırma raporlarını indeksler.

Erişim İçin Tıklayınız.

Eğitim, işletme, sağlık, spor, kültür gibi birçok alanda popüler dergilere erişim sağlar. Tam metin dergilerin yanı sıra bünyesinde referans kitaplar ve kapsamlı bir görsel koleksiyon da sunar.

Erişim İçin Tıklayınız.

MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, biyografi, tarih, kariyer, yemek pişirme, edebiyat, soy bilimi, politika, mimarlık, bilim, spor, seyahat gibi birçok konuda e-kitaplar içermektedir.

Erişim İçin Tıklayınız.

Araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerini, düzenlemelerini ve diğer araştırmacılar ile çevrimiçi işbirliği yapmasını sağlayan akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.

Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Erişim İçin Tıklayınız.

Military Big Data Veri Tabanı, kara, deniz, hava, robotik platformlar, silah sistemleri ve mühimmat hakkında çeşitli bilgileri ülke detaylarıyla birlikte sunmaktadır. Veri tabanında; silah/sistem, harita bilgi sistemi, harp tahlili ve savunma ticareti olmak üzere 4 ana modül bulunmaktadır.

Erişim için tıklayınız. 

Kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

 

Dünyadaki önemli gazete, haber bültenleri, televizyon ve radyo haber metinlerine tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire’ın başlıca dünya haberlerine erişim sağlayan veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Amerikan üniversiteleri tarafından 1933-1955 yılları arasında kabul edilmiş 100.000 doktora tezine erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Kardiyoloji, dermatoloji, hemşirelik, mikrobiyoloji, pediatri, üroloji, romatoloji gibi birçok tıp alanında dergilere tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Beşeri ve sosyal bilimler alanında yayınlanmış tezlere tam metin erişim sağlar.

Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız.

Erişim İçin Tıklayınız.

Tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve klinik öncesi bilimler alanında temel danışma kaynağıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

İşletme, ekonomi, politika ve diğer uluslararası haber konularını içeren The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli haber ajanslarının tam metinlerine erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Elsevier yayınevinin çıkarmış olduğu mühendislik, tıp, fen, teknoloji ve beşeri bilimler ile ilgili dergilere tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan fen bilimleri, teknoloji, tıp sanat ve sosyal bilimler alanında yayınlanan akademik dergilerin atıf ve özetlerini içeren veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde bir milyondan fazla kayıt bulunur.

Erişim İçin Tıklayınız.

Springer ve Kluwer yayınevlerinin çıkarmış olduğu matematik, fizik, kimya, ekonomi, psikoloji, hukuk, bilgisayar bilimleri gibi konulardaki dergilere tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Nature Publishing Group’a ait elektronik, insan davranışları, nanoteknoloji, malzeme bilimi, sağlık bilimleri vb. konu alanlarında dergi, yöntem ve protokol içeren veri tabanıdır.

Erişim için tıklayınız

Ekonomi, finans, eğitim, bilgisayar bilimleri, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi ve sosyal bilimler alanlarında Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press and Informa Healthcare yayınevlerinden çıkan dergilere tam metin erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde bir milyondan fazla kayıt bulunur.

Erişim İçin Tıklayınız.

Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın One Belt One Road(Tek Kuşak Tek Yol) anlayışını ve çalışmalarını destekleyen tam metin dergiler ve yayınlara erişim sağlamaktadır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Tıp, veteriner, biyoloji, tarım, mühendislik ve sosyal bilimler konularındaki Türkçe dergilerin bibliyografik kayıtlarına erişim sağlar. ULAKBİM tarafından üretilen bir bibliyografik veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Turnitin programını kullanmak isteyen akademisyenlerimizin erişim tanımlamalarının yapılması için kutuphane@ufuk.edu.tr adresine “Turnitin kullanıcı bilgilerimin oluşturulmasını istiyorum” şeklinde kurumsal mail adreslerinden mail atmaları gerekmektedir.

Tüm dünyadan binlerce önemli 14.000’den fazla farklı konuda haber içeriğine gerçek zamanlı erişim sağlar. Kullanıcılar kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilir.

Erişim İçin Tıklayınız.

İşletme, finans, bilgisayar. eğitim, hukuk, psikoloji, matematik, istatistik konularında 1500’den fazla tam metinli dergiye erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama