Abone olduğumuz veritabanlarına Abone Olunan Veritabanları sayfamızdan ve COVID-19 Açık Erişim Kaynakları, Lebib Yalkın MevBank, Legaling, LİBDİS, Turcademy, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

AÇIK ERİŞİM VERİ TABANLARI


Açık Erişim Veri Tabanları

Tüm Dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 salgını ve korona virüs ile ilgili yapılan/yapılacak araştırmaları desteklemek amacıyla erişime açılan veri tabanlarının listesine ulaşabilirsiniz.

Erişim İçin Tıklayınız.

Arkitekt Dergisi veri tabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır.

Erişim İçin Tıklayınız.

TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır. Birinci sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Hastalara, aile üyelerine, sağlık uzmanlarına, araştırmacılara ve halka, çok çeşitli hastalıklar ve durumlar hakkında kamu ve özel olarak desteklenen klinik araştırmalar hakkında bilgilere kolay erişim sağlamaktadır.

Erişim İçin Tıklayınız.

T.C. Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan derginin 109. sayısından itibaren online olarak erişime açılmıştır.

Erişim İçin Tıklayınız.

28 Avrupa Birliği Ülkesinin 601 Üniversitesine ait 719,430 adet Açık Erişim tezin bulunduğu bir veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Dünya çapındaki üniversite ve yüksekokuldan ücretsiz, tam metinli bilimsel makaleleri bir araya getirmektedir. Üniversite kütüphanecileri ve onların destekleyici kurumları tarafından hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, kitap bölümleri, tezler, konferans öğeleri ve diğer bilimsel çalışmalardan oluşan bir koleksiyona sahiptir.

Erişim İçin Tıklayınız.

İslam Medeniyetine ait İslam dini, edebiyat, tarih, tıp, astronomi vb. alanları içeren 6600 cilt eser bulunmaktadır. Bu eserler risaleleriyle birlikte 15.000 sayısına ulaşmıştır. 

Erişim İçin Tıklayınız.

2.000’in üzerinde elektronik kitaba açık erişim imkanı sunan bir veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Her dilde ve her konuda bilimsel hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri barındıran bir veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, iktisat, işletme, muhasebe konularındaki içeriğini barındıran bir veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Avrupa’nın müze, kütüphane ve arşiv koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Her konuda içerik barındıran ancak yalnızca akademik alandaki çalışmalarında arama yapılan bir veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Hukuk alanında yayımlanan elektronik bibliyografya niteliğindedir.

Erişim İçin Tıklayınız.

Türkiye’deki üniversitelerin açık erişim koleksiyonlarına erişim sağlayan bir veri tabanıdır. 

Erişim İçin Tıklayınız!

MIT Library koleksiyonunda 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000’den fazla tez içermektedir.

Erişim İçin Tıklayınız.

Ortopedi ve travmatoloji alanında yayımlanan makalelere, konferans tutanaklarına, podcastlere, videolara erişim sağlayan bir veri tabanıdır.  

Erişim İçin Tıklayınız.

TC Sayıştaş Başkanlığı tarafından yayınlanan Sayıştay Dergisi’nin tüm içeriğine erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.

T.C. Resmi Gazetesinin tüm sayılarına erişim sağlayabileceğiniz bir veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Türkiye’de yayınlanan bilimsel ve süreli sağlık bilimleri dergilerinde yer alan makalelerin ortak bir alandan erişilmesini hedeflemiş ve bu hedef ile 2004 yılında internet üzerinden yayına başlamıştır. Bu veri tabanı sayesinde ulusal yayınlara erişilebilirlik sağlanmaktadır.

Erişim İçin Tıklayınız.

2000 yılından itibaren Türkçe ağırlıklı olarak yayınlanan Psikiyatri ve ilişkili bilimlerle ilgili dergilerin bir çoğunu kapsamaktadır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Aperta Türkiye Açık Arşivi, araştırmacılar tarafından güncel olarak oluşturulan araştırma verilerini standart bir veri yapısında tutan, araştırmacılar tarafından veri yüklemelerinin yapılabildiği bir platformdur.

Erişim İçin Tıklayınız.

Türkiye’deki kurumsal akademik arşiv içeriklerinin tamamına tek bir sayfadan erişim sağlayabileceğiniz bir veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

Araştırmacıların makale taraması yapabilmeleri için Türkiye Makaleler Bibliyografyası ile Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası üzerinde yapılan çalışma sonucunda “1923’ten Günümüze Makaleler” sloganıyla 5 bin dergideki 1 milyona yakın bilimsel makale tek bir ara yüzden taranarak erişilebilmektedir.

Erişim İçin Tıklayınız.

Ufuk Üniversitesinin kuruluşundan bu yana kurum bünyesinde doğrudan veya dolaylı olarak üretilen yayınların telif hakları gözetilerek arşivlendiği bir veri tabanıdır.

Erişim İçin Tıklayınız.

üniversiteler ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir. 2007 yılında başlatılan “Elektronik Tez Arşiv Projesi” ile Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan basılı tezler elektronik ortama aktarılarak İnternet üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir. Veri tabanı elektronik ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından “çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.

Erişim İçin Tıklayınız.


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama