Basilica Online --- Beck Online --- De Gruyter E-Dergi --- De Gruyter Hukuk Koleksiyonu --- Hein Online --- HiberKitap --- İdeal Online --- Legalbank --- Legal Online Kütüphane --- LEXPERA --- MEVBANK --- Oxford Hukuk Koleksiyonu --- PressReader --- ProQuest Health Research Premium Collection --- SOBİAD Atıf Dizini --- Türkiye Tıp Atıf Dizini --- Vital Soruce Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Elektronik Dergiler


Açık Erişim Hukuk Dergileri

Ufuk Üniversitesi Dergileri