TUBİTAK (COVID-19 Açık Erişim Kaynakları), AkademikSunum, ANKOS (COVID-19 Açık Erişim Kaynakları), Asos İndex, BMJ Best Practice, BMJ Learning, Complete Anatomy 2021, DataTurkey, De Gruyter, Elsevier Ders Kitapları, Enago Learn, HiperKitap, HukukTürk, IOP Publishing, JSTOR, Lexis-Nexis Covid Tracker, PressReader, Project Muse, ProQuest Coronavirus Research Database, ProQuest Research Companion, Sayısal Kitap, PubMed COVID-19, Taylor & Francis, Wiley Online, COVID-19 Araştırma Kaynakları, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Abone Olunan Veritabanları


KÜTÜPHANE VERİTABANLARI

MEDLINE’nın tamamına, tıbbi uzmanlık alanında kitaplara, dergilere, uygulama rehberlerine, cerrahi ve tıbbi müdahale videolarına erişim sağlar.

ClinicalKey Türkçe Eğitim Videosunu izlemek için tıklayınız.

Legal Online, Legal Yayıncılık tarafından bugüne kadar hukuk alanında yayınlanmış dergi ve elektronik kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır. Legal Online içerisindeki “Online Kütüphane” ve “Legalbank” veri tabanlarında; hukuk kitapları ve dergileri, makaleler, içtihatlar, mevzuatlar, dilekçe ve belgeler, gerekçeler, farklı uzmanlık alanlarında mevzuat ve içtihat paketleri ve hukuki bilgiler yer almaktadır.

Klinik tıp, yaşam ve doğa bilimleri alanında 40 dergiye tam metin erişim sağlar.

British Medical Association tarafından yayınlanan dergilere tam metin erişim imkanı verir.

TUBİTAK-Ulakbim’in oluşturduğu bu platform, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, mühendislik ve temel bilimler, yaşam bilimleri, sağlık bilimleri ve spor bilimleri alanlarında Türkiye’de yayınlanan akademik dergilere ücretsiz erişim sağlar.

Sosyal ve beşeri bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat gibi farklı disiplinlerdeki dergilere tam metin erişim sağlar.

Sanat literatürünün kaydını tutan bir arşiv dizinidir. 

Yaşam bilimleri, çevre mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, ekonomi, endüstri mühendisliği, finans, iletişim ve bilgi teknolojileri konularında 1913-1983 yıllarında yayınlanmış olan 2000’den fazla yayın indekslenmektedir.

1913-1983 yılları arasında uygulamalı bilimler ve teknoloji alanında yapılan araştırmalara ışık tutan önemli bir referans aracıdır. 1400’den fazla süreli yayında ki 3 milyonun üzerinde makalenin bibliyografik bilgilerine erişim sağlar.

Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’nın  One Belt One Road(Tek Kuşak Tek Yol) anlayışını ve çalışmalarını destekleyen tam metin dergiler ve yayınlara erişim sağlamaktadır.

 

İktisadi ve idari bilimler, pazarlama, yönetim, muhasebe, finans ve ekonomi alanındaki dünyanın en kapsamlı hakemli tam metin dergi erişimi sunan veritabanıdır.

işletme ve ekonomi alanındaki teknolojik ilerlemelerden, pazarlama stratejilerinin başarı ve başarısızlığına, uluslararası para fonunun ortaya çıkışına kadar olan tarihsel süreçleri içeren kaynaklar yer almaktadır. 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergilerin indekslerine erişim sağlamaktadır.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan tam metin bilimsel dergilere erişim sağlayan bir araştırma veritabanıdır. Tarih, işletme, hukuk gibi alanlarda, birçok farklı dilde konuyu kapsamaktadır.

Dünyanın en güncel ve kapsamlı kanıta dayalı klinik referans aracıdır. Doktorlar, tıp öğrencileri ve diğer sağlık profesyonellerine 2000’e yakın hastalık hakkında sentezlenmiş bilgi sunar.

2010-2013 yıllarına ait 3666 e-kitaba tam metin erişim sağlar.

Eğitim, kütüphanecilik, literatür standartları, din eğitimi, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, ortaöğretim, uzaktan eğitim, sürekli eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim vb. konularda birçok yayını indeksleyerek binlerce kayıt sunan bibliyografik veritabanıdır.

ERIC, eğitim bilimleri alanında temel danışma kaynağıdır. Bu veritabanı, “Current Index of Journals in Education” ve “Resources in Education Index” içerisinde yer alan dergilere bibliyografik erişim sağlar.

1750’den önce Avrupa’da Amerika’da ki Britanyalılar, ticaret, ticari keşifler, korsanlar, dinler ve inançlar, köle ticareti ve daha birçok konu hakkında yazılan basılı kayıtları (el yazması, kitap vb.) sunar.

Tarım, ekoloji, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, desteklenebilir tarım, geridönüşüm gibi konu alanlarında tam metin makalelere ve bibliyografik kayıtlara erişim sağlar.

Sosyal ve beşeri bilimler, toplum, ahlak vb. konularda 1907-1984 yıllarına ait dergilere, alıntılara, kitap eleştirilerine erişim sağlar.

Kütüphanecilik, bibliyografya, bilgi yönetimi, bibliyometri vb. konularında kitap, dergi, tutanak ve araştırma raporlarını indeksler.

Eğitim, işletme, sağlık, spor, kültür gibi birçok alanda popüler dergilere erişim sağlar. Tam metin dergilerin yanı sıra bünyesinde referans kitaplar ve kapsamlı bir görsel koleksiyon da sunar.

MasterFILE Complete’in tamamlayıcısı olan bu kaynak, biyografi, tarih, kariyer, yemek pişirme, edebiyat, soy bilimi, politika, mimarlık, bilim, spor, seyahat gibi birçok konuda e-kitaplar içermektedir.

Dünyadaki önemli gazete, haber bültenleri, televizyon ve radyo haber metinlerine tam metin erişim sağlar.

Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire’ın başlıca dünya haberlerine erişim sağlayan veritabanıdır.

Amerikan üniversiteleri tarafından 1933-1955 yılları arasında kabul edilmiş 100.000 doktora tezine erişim sağlar.

Tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve klinik öncesi bilimler alanında temel danışma kaynağıdır.

İşletme, ekonomi, politika ve diğer uluslararası haber konularını içeren The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli haber ajanslarının tam metinlerine erişim sağlar.

Sosyal ve beşeri bilimler dergileri ve kitap eleştirilerini indeksleyen  içeriği 1900’lü yıllara kadar geri giden bir veritabanıdır.

Eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla en popüler öğretmen ve yönetici dergilerinin indeks ve özet bilgilerini içerir.

Tıp, veteriner, biyoloji, tarım, mühendislik ve sosyal bilimler konularındaki Türkçe dergilerin bibliyografik kayıtlarına erişim sağlar. ULAKBİM tarafından üretilen bir bibliyografik veritabanıdır.

Tüm dünyadan binlerce önemli 14.000’den fazla farklı konuda haber içeriğine gerçek zamanlı erişim sağlar. Kullanıcılar kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilir.

Yönetim bilimleri, işletme, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, mühendislik ve kütüphanecilik alanlarında tam metin kaynaklara erişim sağlar.

Mühendislik, uygulama bilimleri ve teknoloji alanlarında kitap, dergi, konferans bildirisi ve standartlara tam metin erişim sağlar.

Doktora derecesi ve üzerindeki akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili kapsamlı intihal kontrol programıdır.

-Bu programı kullanmak isteyen akademisyenlerin sisteme giriş yapması için ad, soyad, bölüm ve dahili telefon bilgilerini kutuphane@ufuk.edu.tr adresine mail göndermesi gerekmektedir.

Hukuk, tarih, sanat, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, dil, edebiyat, uluslararası ilişkiler ve politika başta olmak üzere farklı disiplinde yayınlanmış dergilerdeki makalelere tam metin erişim sağlar.

Araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerini, düzenlemelerini ve diğer araştırmacılar ile çevrimiçi işbirliği yapmasını sağlayan akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.

* Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız!

Biyoloji, fizik, kimya, sağlık, klinik uygulama, çevre ve yaşam bilimleri konularındaki dergilere tam metin erişim sağlar. İçerisinde Nature Research, Nature Rewiews Journals, Naturel Clinical Prectices Series, NPG Academic and Society Journals bulunmaktadır.

Kardiyoloji, dermatoloji, hemşirelik, mikrobiyoloji, pediatri, üroloji, romatoloji gibi birçok tıp alanında dergilere tam metin erişim sağlar.

Hukuk, felsefe, ekonomi ve sosyal bilimler alanında 50’nin üzerinde dergiye tam metin erişim sağlar.

Beşeri ve sosyal bilimler alanında yayınlanmış tezlere tam metin erişim sağlar.

* Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız!

Elsevier yayınevinin çıkarmış olduğu mühendislik, tıp, fen, teknoloji ve beşeri bilimler ile ilgili dergilere  tam metin erişim sağlar.

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan fen bilimleri, teknoloji, tıp sanat ve sosyal bilimler alanında yayınlanan akademik dergilerin atıf ve özetlerini içeren veritabanıdır.

Springer ve Kluwer yayınevlerinin çıkarmış olduğu matematik, fizik, kimya, ekonomi, psikoloji, hukuk, bilgisayar bilimleri gibi konulardaki dergilere tam metin erişim sağlar.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır.

Ekonomi, finans, eğitim, bilgisayar bilimleri, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi ve sosyal bilimler alanlarında Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press and Informa Healthcare yayınevlerinden çıkan dergilere tam metin erişim sağlar.

Ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan bir sistemdir.

-Bu programı kullanmak isteyen akademisyenlerin sisteme giriş yapması için ad, soyad, bölüm, dahili telefon bilgilerini kutuphane@ufuk.edu.tr adresine mail göndermesi gerekmektedir.

Sosyal ve beşeri bilimler, sanat alanlarında çalışma raporları, makalelerin özet ve referans bilgilerini içeren atıf veri tabanıdır.

İşletme, finans, bilgisayar. eğitim, hukuk, psikoloji, matematik, istatistik konularında 1500’den fazla tam metinli dergiye erişim sağlar.

 

Duyurular: Ufuk Üniversitesi İncek ve Balgat kampüsümüzden veritabanlarına erişim sağlayabilirsiniz.  Kişisel bilgisayarınızdan erişim sağlayabilmek için proxy ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Proxy ayarları için tıklayınız.

 


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama