Veri Tabanı Türü Yardım Dosyaları
                                                               
EBSCOhostİçerik: Academic Search Complete, Business Source Complete, Discovery Service , Econlit, Communication & Mass Media Complete, Newspaper ve MasterFile veritabanlarına tek bir arayüz üzerinden ulaşılmasını sağlamaktadır. Aktif akademik dergi sayısı 8400’e , toplam fulltext kayıt sayısı 45.000’e yükselmiştir.Kullanım Rehberleri için Lütfen Tıklayınız! Tam Metin,Bibliyografik,Öz Yardım
IEEEXploreİçerik: IEEE ve IEE nin 120 den fazla dergisi, 900 standart ve 400 yıllık konferansın bildirisinden oluşan 1950 yılına kadar inen 1,2 milyon belge. 1963 den 1987 e kadar Proceeding of the IEEE içindeki 12 000 den fazla belge ve 1913 de basılan ilk dergi Proceeding of the Institute of Radio Engineers den başlayarak bütün sayılarda eklenmektedir. (E-Dergi)Tam Metin Yardım
Ithenticateİçerik: Akademik intihal yazılımı Intihal Yazılımı Yardım
Başlangıç Kılavuzu
Yönetici Kılavuzu
OVIDİçerik: 279 Dergiye tam metin online erişim sağlanmaktadır. (E-Dergi)Tam Metin Yardım
OVID-My Workspace
Kullanım Videoları
ScienceDirectİçerik: Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 2159 dergiye 1997 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlar. (E-Dergi)Tam Metin Kullanım Kılavuzu(Tr) Kullanım Kılavuzu(Eng) Yönetici Araçları Diğer Dokümanlar
Scopusİçerik: Fizik, kimya, matematik, mühendislik, sosyal bilimler, psikoloji, ekonomi, biyoloji, tarım ve çevre bilimleri ve fen bilimleri (E-Atif, E-Dizin)Bibliyografik,Öz’ Kullanım Kılavuzu(Tr)
Kullanım Kılavuzu(Eng)
Yönetici Araçları
Taylor & Francisİçerik: 983 Akademik dergiye erişim sağlamaktadır. (E-Dergi)Tam Metin Yardım
ISI-Web of Knowledgeİçerik: 1980 yılından günümüze, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanında yayin yapan bilimsel dergilerde yayınlanan makaleleri ve bu makalelerin atıflarını indenler. (E-Atif, E-Dizin)Bibliyografik,Öz’