Ufuk Üniversitesi Merkez Kütüphane’ de yayınlar LC (Library of Congress) sınıflama sistemi kullanılarak konularına göre ayrılır ve açık raf sistemine göre raflara yerleştirilir. Kütüphanedeki yayınlar uluslararası Amerikan Kataloglama Kuralları  kullanılarak elektronik ortamda kataloglama işlemi yapılır ve bibliyografik künyeleri elektronik ortamda erişime sunulur.

Kataloglama ve sınıflama, yazarın saptanmasını, eserin tanımlanmasını, konu başlıklarının ve sınıflama numarasının verilmesini içerir. Bir eserin birden fazla konu başlığı olabilir ancak her bir eser için tek bir sınıflama numarası verilir. Sınıflama, belli bir düzen içerisinde kullanıcıların bilgi kaynaklarına kolay erişimini sağlar. Ayrıca, aynı konudaki materyalleri birarada toplar.

Kataloglama işlemi yapılırken sırt etiketleri hazırlanır ve yer numarası verilir. Etiketlerin solmaması  ve kirlenmemesi için koruyucu bant yapıştırılarak kataloglama işlemi sona erer.

Yayınların kütüphane otomasyon programına standart kataloglama kurallarına göre girilmesi ve konularına ayrılarak sınıflanması mesleki bilgi, deneyim ve tecrübe gerektirir.