Kütüphanemizde bulunmayan fakat anlaşmalı olduğumuz  diğer kütüphanelerde bulunan yayınlar “Kütüphaneler arası Ödünç Yayın/Fotokopi Hizmeti (ILL International Library Loan)” yöntemi ile sağlanmakta ve kullanıcılarımıza bu yayınlar ödünç verilmektedir. ILL sistemimizden yararlanmak isteyen kullanıcılarımız kütüphane sorumlusuna başvurmalıdırlar.