Hiperkitap --- MEDLINE Complete --- Oxford Research Encyclopedias --- Swisslex --- Political Science Complete --- ProQuest Central --- UpToDate Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti


Öğretim üyelerinin ihtiyaç duyduğu yayınlar, kütüphane koleksiyonunda yer almıyorsa, diğer üniversite kütüphanelerinden “Kütüphanelerarası Ödünç Verme” hizmetiyle sağlanabilir. Bunun için:

  • Öğretim Üyesi yayın isteğini sorumlu kütüphaneciye iletir.
  • İstenilen yayının hangi kütüphanede olduğu katalog taraması yapılarak araştırılır.
  • Kütüphaneci yayınla ilgili bilgileri Öğretim Üyesine iletir.
  • Kütüphaneci, KİTS ( Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla yayın sağlayan kütüphane ve istenilen yayın bilgilerini doldurarak yayın talebinde bulunur.
  • Öğretim Üyesi onaylanan yayın isteğini, kütüphaneye giderek veya kargo yoluyla alabilir.
  • Öğretim Üyesine istediği yayının kütüphaneye kargo ile geldiği bilgisi telefon ya da e-posta ile haber verilir.
  • Eğer Öğretim Üyesi yayını kütüphaneye giderek elden teslim aldıysa kütüphaneciye bilgi vermesi gerekmektedir.
  • Ödünç alma süresi, yayın sayısı ve uzatma işlemleri yayın sağlayan kütüphanenin politikasına bağlıdır.
  • Kargo ve kitap geciktirme cezai sorumluluğu Öğretim Üyesine aittir.