• Üniversitemiz akademik personeli, idari personeli ve öğrencileri kimlik kartları ile gelerek kütüphanemizden faydalanabilirler.
  • Ödünç alma, süre uzatma ve iade için kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur.
  • Üniversite mensubu olmayan okuyucular ödünç yayın verme hizmetinden yararlanamazlar, fakat yayınların ücretli fotokopisini çektirebilirler.

Kütüphaneden Ödünç Materyal Alma Gün ve Sayısı

  • Akademik personel 30 gün süre ile 10 kitap,
  • İdari personel / Lisans – Önlisan – Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri 15 gün süre ile 5 kitap ödünç alabilirler.
  • Ayrıca; alınan kitapların süresini  1 kez uzatılacaktır.

Kullanıcı materyalin iade etme süresini geciktirirse, para cezası uygulanır. Para cezası üst limitine ulaşmayan kullanıcılar, ödünç-iade işlemi yapabilir fakat ilişki kesemezler. İadesi geciken her 1 gün için fazladan 0,25 TL para cezası uygulanır ve toplam tutar; başlangıç miktarına eklenerek kullanıcının hesabına yansıtılır.

Üyeler ödünç aldıkları materyali korumak ve kütüphaneye gününde teslim etmek zorundadırlar. Teslim edeceği tarihi takip etmek ve zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.