• Üniversitemiz akademik personeli, idari personeli ve öğrencileri kimlik kartları ile gelerek kütüphanemizden faydalanabilirler.
  • Ödünç alma, süre uzatma, ve iade için kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur.
  • Üniversite mensubu olmayan okuyucular ödünç yayın verme hizmetinden yararlanamazlar, fakat yayınların ücretli fotokopisini çektirebilirler.

 

Kütüphaneden Ödünç Materyal Alma Gün ve Sayısı

  • Akademik personel 30 gün süre ile 10 kitap,
  • İdari personel/Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri 15 gün süre ile 10 kitap,
  • Lisans ve Önlisans öğrencileri 15 gün süre ile 5 kitap ödünç alabilirler.
  • Ayrıca;
  • Akademik Personel alınan kitapları 1 Kez,
  • İdari Personel/Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri 2 Kez,
  • Lisans ve Önlisans öğrencileri 1 Kez uzatma hakkına sahiptir.

Ödünç alınan kitaplar getirilmediği takdirde, gün ve materyal başına 50KRŞ ceza alınır. Ödünç alınan kitabın kaybedilmesi halinde; kaybedilen kitabın fiyatı+ günlük gecikme bedeli alınır.

Üyeler ödünç aldıkları materyali korumak ve kütüphaneye gününde teslim etmek zorundadırlar. Teslim edeceği tarihi takip etmek ve zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.