• Öğrenciler kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmek için Öğrenci Kimlik Kartlarını göstermek zorundadırlar.
  • Ödünç alma ve uzatma işlemleri sırasında kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur. Sadece iade işlemleri için kimlik kartı istenmez.
  • Üyeler yalnız kendi kimlik kartları ile ödünç ve uzatma işlemi yapabilir. Başkasının kartı ile iade işlemi haricinde, işlem yapılmaz.
  • Referans kitaplar (Ansiklopedi, Sözlük, Index, Abstract vb) ödünç verilmez.
  • Fotokopi amaçlı alınan kitaplar; 4 saat süresince getirilmediği takdirde reserve bölümündeki kitaplara uygulanan ceza uygulanır.
  • Kütüphaneye kayıtlı okuyuculara 1 Reserve Materyal 2 saat süreyle ödünç verilir.Materyala başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine süresi 4 saat daha uzatılır. Reserve Bölümü’nden alınan kitaplar için saatlik 1.­TL. ceza alınır.
  • Lisans ve Önlisans öğrencileri 15 gün süre ile 5 kitap ödünç alabilirler.
  • Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 20 gün süre ile 10 kitap ödünç alabilirler.
  • Geciken materyaller için okuyucu dönüş tarihi bilgisini dikkate almalıdır. Bilgi amaçlı gönderilen e­maillerin bir şekilde kişiye ulaşmaması halinde geciken materyallerden kütüphane sorumlu tutulamaz.