• Öğrenciler kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmek için Öğrenci Kimlik Kartlarını göstermek zorundadırlar.
 • Ödünç alma ve uzatma işlemleri sırasında kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur. Sadece iade işlemleri için kimlik kartı istenmez.
 • Üyeler yalnız kendi kimlik kartları ile ödünç ve uzatma işlemi yapabilir. Başkasının kartı ile iade işlemi haricinde, işlem yapılmaz.
 • Referans kitaplar (Ansiklopedi, Sözlük, Index, Abstract vb) ödünç verilmez.
 • Fotokopi amaçlı alınan kitaplar; 4 saat süresince getirilmediği takdirde reserve bölümündeki kitaplara uygulanan ceza uygulanır.
 • Kütüphaneye kayıtlı okuyuculara 1 Reserve Materyal 2 saat süreyle ödünç verilir.Materyala başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine süresi 4 saat daha uzatılır. Reserve Bölümü’nden alınan kitaplar için saatlik 1.­TL. ceza alınır.
 •  Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 15 gün süre ile 5 kitap ödünç alabilirler.
 • Geciken materyaller için okuyucu dönüş tarihi bilgisini dikkate almalıdır. Bilgi amaçlı gönderilen e­-maillerin bir şekilde kişiye ulaşmaması halinde geciken materyallerden kütüphane sorumlu tutulamaz.
  • Ödünç alınan materyallerin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;
  • Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından Kütüphane ilgili birimine bildirilir.
  • Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi veya hasar verilmesi halinde kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyalin aynısını temin etmekle yükümlüdür. Materyal bulunamadığı takdirde;
  • Ödünç alınan kitabın kaybedilmesi halinde; kaybedilen kitabın fiyatı + günlük gecikme bedeli alınır.
  • Reserve Birimi’nde (kısa süreli ödünç verme birimi) bulunan materyallerin kaybı durumunda güncel fiyatına %100 işlem parası eklenerek alınır.
  • Baskısı tükenmiş materyalerin kaybedilmesi durumunda ise Kütüphane Müdürlüğü’nce belirlenen fiyatı ve $50 dolar karşılığı Türk Lirası alınır. Hesaplamalarda günlük Merkez Bankası dolar kuru esas alınır.
  • Kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyallerin son iade tarihinden itibaren geçen süre için ayrıca, Materyal İade Geciktirme Ücreti öder.
 • Kullanıcı materyalin iade etme süresini geciktirirse, para cezası uygulanır. Para cezası üst limitine ulaşmayan kullanıcılar, ödünç-iade işlemi yapabilir fakat ilişki kesemezler. İadesi geciken her 1 gün için fazladan 0,25 TL para cezası uygulanır ve toplam tutar; başlangıç miktarına eklenerek kullanıcının hesabına yansıtılır.

  Üyeler ödünç aldıkları materyali korumak ve kütüphaneye gününde teslim etmek zorundadırlar. Teslim edeceği tarihi takip etmek ve zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.