• Ufuk Üniversitesi Akademik personeli kimlik kartına sahip olan kişiler kütüphanemizden yararlanabilirier.
 • Akademik personel için Üniversite Kimliği’nin olmadığı hallerde Bölüm Başkanlığı’ndan Üniversitemiz Akademisyeni olduğuna dair yazılı belge getirmesi  kütüphaneden yararlanmak için yeterli olacaktır.
 • Ödünç alma ve uzatma işlemleri sırasında  kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur. Sadece iade işlemleri için kimlik kartı istenmez.
 • Üyeler yalnız kendi kimliği ile  ödünç ve uzatma işlemi yapabilir. Başkasının kimliği ile iade işlemi haricinde, işlem yapılmaz.
 • Referans kitaplar (Ansiklopedi, Sözlük, Index, Abstract vb.)  ödünç verilmez.
 • Fotokopi amaçlı alınan kitaplar; mesai saatleri süresince getirilmediği takdirde ceza uygulanır.
 • Kütüphaneye kayıtlı okuyuculara 1 Reserve Materyal 5 saat süreyle ödünç verilir.Materyala başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine süresi 8 saat daha uzatılır. Reserve Bölümü’nden alınan kitaplar için saatlik 1.­TL. ceza alınır.
 • Akademik personele 30 gün süre ile 10 kitap ödünç verilir.
  • Geciken materyaller için okuyucu dönüş tarihi bilgisini dikkate almalıdır. Bilgi amaçlı gönderilen e-­maillerin bir şekilde kişiye ulaşmaması halinde geciken materyallerden kütüphane sorumlu tutulamaz.
   • Ödünç alınan materyallerin kullanıcı tarafından kaybedilmesi veya hasara uğratılması durumunda;
   • Kayıp veya hasar durumu kullanıcı tarafından Kütüphane ilgili birimine bildirilir.
   • Ödünç alınan materyalin kaybedilmesi veya hasar verilmesi halinde kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyalin aynısını temin etmekle yükümlüdür. Materyal bulunamadığı takdirde;
   • Ödünç alınan kitabın kaybedilmesi halinde; kaybedilen kitabın fiyatı + günlük gecikme bedeli alınır.
   • Reserve Birimi’nde (kısa süreli ödünç verme birimi) bulunan materyallerin kaybı durumunda güncel fiyatına %100 işlem parası eklenerek alınır.
   • Baskısı tükenmiş materyalerin kaybedilmesi durumunda ise Kütüphane Müdürlüğü’nce belirlenen fiyatı ve $50 dolar karşılığı Türk Lirası alınır. Hesaplamalarda günlük Merkez Bankası dolar kuru esas alınır.
   • Kullanıcı, kaybettiği veya hasar verdiği materyallerin son iade tarihinden itibaren geçen süre için ayrıca, Materyal İade Geciktirme Ücreti öder.
  • Kullanıcı materyalin iade etme süresini geciktirirse, para cezası uygulanır. Para cezası üst limitine ulaşmayan kullanıcılar, ödünç-iade işlemi yapabilir fakat ilişki kesemezler. İadesi geciken her 1 gün için fazladan 0,25 TL para cezası uygulanır ve toplam tutar; başlangıç miktarına eklenerek kullanıcının hesabına yansıtılır.

   Üyeler ödünç aldıkları materyali korumak ve kütüphaneye gününde teslim etmek zorundadırlar. Teslim edeceği tarihi takip etmek ve zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.