Kütüphane; üniversitemizin gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunan merkezdir. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren fakülte ve yüksekokul öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personele araştırma faaliyetleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli kütüphane materyali ve hizmeti sağlanmaktadır.

Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplar LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Kütüphane Kuralları

  • Yiyecek ve içecek ile kütüphaneye girilmez.
  • Kütüphane içerisinde yüksek sesle konuşulması yasaktır.
  • Kütüphane çıkışında çanta ve kitaplar, istenildiğinde görevliye gösterilmelidir.
  • Kütüphane içinde cep telefonları sessiz konumda bulundurulmalıdır.
  • Kütüphane görevlisine danışmadan dışarı kitap çıkarılmamalıdır.
  • Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, vb.) ödünç verilemez.