e-Sınav ve e-YDS , İdeal Online, Legal Online, Oxford Research Encyclopedias Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Deneme Veritabanları


KÜTÜPHANE DENEME VERİTABANLARI

  • CINAHL Complete →(Hemşirelik, ebelik, hasta bakımı, destek sağlık bilimleri ve ilgili diğer tüm alanlar için yayımlanan temel dergileri içeren, bu disiplinler için hazırlanmış bir veritabanıdır. Veritabanı 01.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • DataTurkey → (Türkiye’nin ekonomik, sosyal, sektörel ve demografik verilerini içeren bir veritabanıdır. Veritabanı 21.11.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • e-Sınav ve e-YDS (Veritabanı web sayfasına girdiğinizde kayıt ol butonuna tıklayıp “ufuk.edu.tr” uzantılı mail adresinizle kayıt olabilirsiniz. Kayıt işleminden sonra “Öğrenme Alanı” sekmesindeki tüm eğitim içeriklerine ücretsiz erişebilirsiniz. “Deneme Sınavları” sekmesindeki birinci sınavlara ücretsiz katılabilirsiniz. Veritabanı 31.10.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)

Not: Veritabanına https://esinav.tumeraltas.com.tr adresini kullanabilirsiniz.

  • Education Source →(Eğitim Fakülteleri için özel olarak tasarlanan bir veri tabanıdır,  hakemli eğitim dergileri koleksiyonunu sunmaktadır ve eğitim fakültelerindeki tüm araştırmacılar için danışma kaynağıdır. Arşiv kapsamı 1880’lere kadar uzanmaktadır. Veritabanı 01.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • İdealonline Veritabanı →(Sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri alanında yayınlanmış Türkçe dergi ve kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır. Veritabanı 01.11.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • Legal Online Veritabanı →(Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bankalar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tebliğ vb. Mevzuata, Yüksek Mahkeme Kararlarına ve Belgelere erişim imkanı sağlamaktadır. 23.11.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • LEXPERA→(İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk veritabanıdır. Veritabanı 31.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • MEDLINE Complete →(Önde gelen tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu gecikmesiz olarak erişiminize sunarak, tıp fakültelerindeki araştırmacılar için eşsiz bir araştırma deneyimi sunar.Veritabanı 01.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • Political Science Complete →(Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ve ilgili disiplinlerde ki araştırmacılar ve kurumlar için tasarlanmış olan bir veritabanıdır. Bu veritabanından dergilere, kitap ve monograflara, konu terimi sözlüklerine ve konferans raporlarına tam metin erişim sağlanır. Veritabanı 01.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • Oxford Research Encyclopedias → (Afrika tarihi, Asya tarihi, İş ve yönetim, Ekonomi ve finans, Küresel toplum sağlığı, Doğal afet bilimi, Nörobilim, Gezegen bilimi hakkında tam metin makalelere erişim sağlamaktadır. )


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama