Hiperkitap --- Legal Online --- Legalbank (İçtihat ve Mevzuat Bankası) --- LEXPERA --- MEDLINE Complete --- Oxford Research Encyclopedias --- Swisslex --- Political Science Complete --- UpToDate Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Deneme Veri Tabanları


KÜTÜPHANE DENEME VERİTABANLARI

  • Hiperkitap → (15 Haziran 2019 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 17.000’den fazla e-kitaba ve atlas, sözlük, ansiklopedi gibi danışma kaynaklarına erişim sağlamaktadır.)
  • Legal Online → (21 Nisan 2019 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Legal Yayıncılık tarafından yayınlanan akademik ve uygulamaya yönelik ondan fazla hakemli hukuk dergisini, araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitapları içermektedir.)
  • Legalbank(İçtihat ve Mevzuat Bankası) → (21 Nisan 2019 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tebliğ vb. mevzuata, Yüksek Mahkeme Kararlarına, Dilekçe ve Belgelere erişim imkanı sağlamaktadır.)
  • Lexpera Hukuk Veritabanı  → (31 Aralık 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarını içeren veritabanıdır.)
  • MEDLINE Complete → (15 Haziran 2019 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Öncelikli konu alanı tıp olmakla beraber eczacılık, hemşirelik, veterinerlik ve hasta bakımı yönetimi gibi ilgili alanlardaki en önde gelen dergilere tam metin erişim sağlamaktadır.)
  • Oxford Research Encyclopedias → (Afrika tarihi, Asya tarihi, İş ve yönetim, Ekonomi ve finans, Küresel toplum sağlığı, Doğal afet bilimi, Nörobilim, Gezegen bilimi hakkında tam metin makalelere erişim sağlamaktadır. )
  • Political Science Complete → (15 Haziran 2019 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Hukuk, kamu politikası, karşılaştırmalı siyaset, sosyal bilimler, toplumsal cinsiyet, uluslararası ilişkiler, yönetim bilimleri gibi alanlarda en önemli dergilere, referans kitaplara, monograflara ve konferans raporlarına tam metin erişim sağlamaktadır.)
  • UpToDate → (30 Nisan 2019 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. 25 uzmanlık alanında konu içerikleri sunan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir.)