Basilica Online --- Legalbank --- Legal Online Kütüphane --- LEXPERA --- MEVBANK --- Oxford Reseach Encyclopedias --- PressReader --- ProQuest Health Research Premium Collection --- SOBİAD Atıf Dizini Veritabanına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

DENEME VERİTABANLARI


KÜTÜPHANE DENEME VERİTABANLARI

  • Basilica Online → ( 13 Kasım 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Bizans hukuku, Bizans toplumu, Ortaçağ hukuk tarihi, Roma hukuku ve müttefikleri, Ortaçağ Yunan dili ile ilgili araştırmaları içeren bir veritabanıdır.) 
  • Legalbank(İçtihat ve Mevzuat Bankası) → ( 11 Aralık 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Kanun, Kanun Hakkında Kararname, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tebliğ vb. mevzuata, Yüksek Mahkeme Kararlarına, Dilekçe ve Belgelere erişim sağlamaktadır. )
  • Legal Online Kütüphane → (11 Aralık 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Hukuk alanında yayınlanmış dergi ve elektronik kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır.)
  • Lexpera Hukuk Veritabanı  → (Mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarını içeren veritabanı 13.09.2018 – 31.12.2018 Deneme erişimi)
  • MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı→ (Lebib Yalkın Mevzuat Yayınları , Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Hukuk, Yönetim Sistemleri ve Sektörel ana kategorileri altında 64 konu başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makaleleri içeren veritabanı 05.10.2018 – 25.11.2018 Deneme erişimi)
  • Oxford Reseach Encyclopedias → (Afrika tarihi, Asya tarihi, İş ve yönetim, Ekonomi ve finans, Küresel toplum sağlığı, Doğal afet bilimi, Nörobilim, Gezegen bilimi hakkında tam metin makalelere erişim sağlamaktadır. )
  • PressReader → (16 Kasım 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. 60 dilde, yaklaşık 7.000’in üzerinde günlük gazete ve magazin dergilerine tam sayfa orjinal baskısıyla erişim sağlayan gazete-dergi veritabanıdır.)
  • ProQuest Health Research Premium Collection → (26 Kasım 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Tıp dergileri, kanıta dayalı kaynaklar ve tam metin tezlere erişim sağlamaktadır. )
  • SOBİAD Atıf Dizini → (12 Kasım 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1108 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu ve Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı bir veritabanıdır.)