AcademicFocus China English Academic Journals & Proceedings Database --- HiperKitap --- LEXPERA --- MEVBANK ---Oxford Research Encyclopedias --- Sayısal Kitap-Türkçe E-Kitap Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Deneme Veritabanları


KÜTÜPHANE DENEME VERİTABANLARI

  • AcademicFocus China English Academic Journals & Proceedings Database → (10 Şubat 2019 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Çin’de İngiliz dilinde yayımlanan 278 tam metin akademik e-dergi ve 2617 bildiri e-kitaplarını içermektedir. Askeri bilimler, Bilgi Bilim, Edebiyat Eğitim, Ekonomi , Felsefe, Hukuk, Temel Bilimler, Mimarlık, Mühendislik ve Teknoloji, Tıp, Sağlık Bilimleri, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Bilimler ve Ziraat alanlarında, Çin’de Çince yayımlanan akademik dergi ve makalelerin İngilizce tercümesini orijinali ile birlikte içermektedir.)
  • Sayısal Kitap-Türkçe E-Kitap Veritabanı → (4 Şubat 2019 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. 1.500’den fazla kitaba elektronik ortamda erişebileceğiniz bir veritabanıdır.)
  • HiperKitap → (31 Aralık 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Tarih, edebiyat, hukuk, matematik, felsefe, tıp, sanat ve mühendislik gibi birçok konu başlığı altında Türkçe elektronik kitaplara erişim sunan bir veritabanıdır.) 
  • Lexpera Hukuk Veritabanı  → (31 Aralık 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarını içeren veritabanıdır.)
  • Mevbank Mevzuat ve İçtihat Veritabanı → (25 Aralık 2018 tarihine kadar deneme erişimine açık olacaktır. Lebib Yalkın Mevzuat Yayınları , Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Hukuk, Yönetim Sistemleri ve Sektörel ana kategorileri altında 64 konu başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makaleleri içeren veritabanıdır.)
  • Oxford Research Encyclopedias → (Afrika tarihi, Asya tarihi, İş ve yönetim, Ekonomi ve finans, Küresel toplum sağlığı, Doğal afet bilimi, Nörobilim, Gezegen bilimi hakkında tam metin makalelere erişim sağlamaktadır. )