BMJ, CINAHL Complete, DataTurkey, Education Source, HukukTürk, Legal Online, LEXPERA, Oxford Research Encyclopedias, Political Science Complete Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Deneme Veritabanları


KÜTÜPHANE DENEME VERİTABANLARI

 • BMJ →(Veritabanı 31.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
  • The BMJ → (Akademik ve klinik araştırmacılar, tıbbi eğitimciler, klinisyenler için en çok alıntı yapılan tıbbi araştırmaları, tıbbi haberleri ve görüşleri içeren bir veritabanıdır.)
  • BMJ Journals Premier Collection → (Klinik, kanıta dayalı ve halk sağlığı alanlarında yayınlanmış dergilere tam metin erişim sağlamaktadır.)
  • BMJ Best Practice → (Güncel kanıtları, gözden geçirilmiş uzman görüşleri ve önlem, teşhis, prognoz, tedavi gibi hastalık süreçleri ile ilgili önergeleri bir araya getiren klinik karar destek aracıdır.)
 • CINAHL Complete →(Hemşirelik, ebelik, hasta bakımı, destek sağlık bilimleri ve ilgili diğer tüm alanlar için yayımlanan temel dergileri içeren, bu disiplinler için hazırlanmış bir veritabanıdır. Veritabanı 01.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
 • DataTurkey → (Türkiye’nin ekonomik, sosyal, sektörel ve demografik verilerini içeren bir veritabanıdır. Veritabanı 21.11.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
 • Education Source →(Eğitim Fakülteleri için özel olarak tasarlanan bir veri tabanıdır,  hakemli eğitim dergileri koleksiyonunu sunmaktadır ve eğitim fakültelerindeki tüm araştırmacılar için danışma kaynağıdır. Arşiv kapsamı 1880’lere kadar uzanmaktadır. Veritabanı 01.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
 • HukukTürk→(T.C. mevzuatına, kanun maddelerine, tasnifli içtihatlara, Resmi Gazeteye, Türk Hukuk Bibliyografyasına, hukuk sözlüğüne, dilekçe ve sözleşme örneklerine tam metin erişim sağlamaktadır. Veritabanı 31.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
 • Legal Online Veritabanı →(Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Sözleşme, Tüzük, Bankalar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Tebliğ vb. Mevzuata, Yüksek Mahkeme Kararlarına ve Belgelere erişim imkanı sağlamaktadır. 08.02.2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
 • LEXPERA→(İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk veritabanıdır. Veritabanı 31.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
 • Political Science Complete →(Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ve ilgili disiplinlerde ki araştırmacılar ve kurumlar için tasarlanmış olan bir veritabanıdır. Bu veritabanından dergilere, kitap ve monograflara, konu terimi sözlüklerine ve konferans raporlarına tam metin erişim sağlanır. Veritabanı 01.12.2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.)
 • Oxford Research Encyclopedias → (Afrika tarihi, Asya tarihi, İş ve yönetim, Ekonomi ve finans, Küresel toplum sağlığı, Doğal afet bilimi, Nörobilim, Gezegen bilimi hakkında tam metin makalelere erişim sağlamaktadır. )


EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın


Gelişmiş Arama