Basilica Online --- Beck Online --- De Gruyter E-Dergi --- De Gruyter Hukuk Koleksiyonu --- Hein Online --- HiberKitap --- İdeal Online --- Legalbank --- Legal Online Kütüphane --- LEXPERA --- MEVBANK --- Oxford Hukuk Koleksiyonu --- PressReader --- ProQuest Health Research Premium Collection --- SOBİAD Atıf Dizini --- Türkiye Tıp Atıf Dizini --- Vital Soruce Veritabanlarına Deneme Veritabanları sayfamızdan erişebilirsiniz.

Kayıp ve / veya Hasara Uğramış Yayınlar


  • Ödünç alınan materyallere kullanıcıların zarar / hasar vermemesi gerekmektedir.
  • Kullanıcı kaybettiği veya hasar verdiği materyalin aynısını temin etmeli ya da ücretini ödemelidir.
  • Kaybedilen veya hasar verilen yayın iade süresini geçtikten sonra iade edilene kadar gecikme cezası uygulanır.
  • Kullanıcı kütüphane dışına izinsiz materyal çıkarırsa fakültesi / enstitüsü disiplin kurulu ile görüşülür. Alınan karar doğrultusunda kütüphaneden kullanıcıya materyal ödünç verilmez.